Reglement inschrijven familieactiviteit.

 

1.   Start inschrijven op dag aangegeven op affiche.

     

      Bij kinderen dient men in dit geval ook de leeftijd te noteren. LET OP: leeftijd van kind op

      de datum van het uitstapje.

     

2.      Indien werknemer dient te werken kunnen partner en gezinsleden wel deelnemen.

3.      Ontvangen betalingsbewijs verstrekken na betaling.

4.      Leden gaan voor niet-leden.

5.      Bij inschrijving contant  betalen.

6.      Inschrijven kan voor lid van de P.V. en partner en alle thuiswonende kinderen, OF Lid P.V. en 1 introducé.

Voor alle duidelijkheid: indien men een kleinkind wil meenemen, kan dat alleen als introducé. Dus maar 1 kleinkind en medewerker (niet meer personen).

      Men kan deelnemen met de thuiswonende gezinsleden (geen vriendjes of vriendinnetjes

      van de gezinsleden) of met 1 introducé

Bij uitzondering kan b.v. i.p.v. de partner een introducé mee, naast de inwonende kinderen, hiervoor dient men wel de prijs te laten betalen van de niet-leden.

(Dit wanneer men kleinere kinderen heeft en niet met “alle” kinderen gelijk aan een attractie kan deelnemen, voor andere kind dan oppas nodig).

8        Medewerkers mogen 1 andere collega inschrijven, mits er ook meteen betaald wordt.

9        Geld voor fooi voor chauffeur krijgt contactpersoon per bus vooraf via de P.V.

10    Deelname is op eigen risico.

11    In de bus mag niet gerookt worden.

12    Vol = vol. Wanneer het toegewezen aantal plaatsen is volgeboekt kan men een reservelijst aanleggen.

13    2 weken voor datum activiteit zullen alle deelnemers, via de contactpersoon van de locatie, een schrijven ontvangen met

        nadere informatie over die dag.

14    Opstapplaats is Camillus tenzij anders vermeld.

15    In principe kan niemand geld terug ontvangen, wanneer men na inschrijving toch niet zal deelnemen aan activiteit.

        Dit kan wel wanneer iemand van reservelijst die plaats zal overnemen.

       Verder alleen bij hoge uitzondering. Dit dient in overleg te gebeuren.

16    Het is niet mogelijk om met eigen vervoer te gaan en alleen de toegangskaartjes te

       ontvangen.